Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of the Influence of Support During Measurement Using Coordinate Measuring Techniques

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Advances in Science and Technology Research Journal

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • coordinate measuring machine
  • CMM
  • MES
  • fulcrum
  • mounting for measurement
  • statistical analysis
  • machining center
Data udostępnienia online

01.12.2019

Strony (od-do)

22 - 29

DOI

10.12913/22998624/113608

URL

http://www.astrj.com/Analysis-of-the-influence-of-support-during-measurement-using-coordinate-measuring,113608,0,2.html

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70