Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Measurement strategy as a determinant of the measurement uncertainty of an optical scanner

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Archives of Mechanical Technology and Materials

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 39 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

03.08.2019

Strony (od-do)

26 - 31

DOI

10.2478/amtm-2019-0005

URL

https://content.sciendo.com/view/journals/amtm/39/1/article-p26.xml?rskey=Jlb0Uq&result=1

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

7 miesięcy po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

5