Processing may take a few seconds...

Book


Title

Grafika komputerowa dla mechaników

Editors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2020

Book type

editing of scholary textbook / script

Publication language

polish

Edition

3 popr. i rozsz.

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Publisher name from the MNiSW list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2020

Number of pages

224

ISBN

978-83-7775-572-3

Chapters
Wprowadzenie do programu AIP (p. 7-23)
Tworzenie szkiców. Wiązania geometryczne i konstrukcyjne (p. 24-38)
Modelowanie elementów (p. 39-54)
Modelowanie zaawansowane (p. 55-105)
Modelowanie złożeń (p. 106-112)
Dokumentacja techniczna (p. 113-122)
Modelowanie konstrukcji blaszanych (p. 123-140)
Modelowanie konstrukcji spawanych (p. 141-148)
Modelowanie zespołów z zastosowaniem elementów znormalizowanych (p. 149-158)
Animacja zepołu (p. 159-162)
Projektowanie zespołów z zastosowaniem adaptacyjności (p. 163-172)
Budowa części technologicznie podobnych (p. 173-179)
Modelowanie części z zastosowaniem techniki iLogic (p. 180-187)
Wizualizacja części i zespołów (p. 188-195)
Symulacja dynamiczna działania mechanizmów i maszyn (p. 196-203)
Wymiana informacji graficznej miedzy systemami CAx (p. 204-211)
Projektowanie elementów i zespołów maszyn z wykorzystaniem inżynierskich procedur obliczeniowych (p. 212-224)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.