Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Grafika komputerowa dla mechaników

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja podręcznika akademickiego / skryptu

Język publikacji

polski

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2020

Liczba stron

224

ISBN

978-83-7775-572-3

Rozdziały
Wprowadzenie do programu AIP (s. 7-23)
Tworzenie szkiców. Wiązania geometryczne i konstrukcyjne (s. 24-38)
Modelowanie elementów (s. 39-54)
Modelowanie zaawansowane (s. 55-105)
Modelowanie złożeń (s. 106-112)
Dokumentacja techniczna (s. 113-122)
Modelowanie konstrukcji blaszanych (s. 123-140)
Modelowanie konstrukcji spawanych (s. 141-148)
Modelowanie zespołów z zastosowaniem elementów znormalizowanych (s. 149-158)
Animacja zepołu (s. 159-162)
Projektowanie zespołów z zastosowaniem adaptacyjności (s. 163-172)
Budowa części technologicznie podobnych (s. 173-179)
Modelowanie części z zastosowaniem techniki iLogic (s. 180-187)
Wizualizacja części i zespołów (s. 188-195)
Symulacja dynamiczna działania mechanizmów i maszyn (s. 196-203)
Wymiana informacji graficznej miedzy systemami CAx (s. 204-211)
Projektowanie elementów i zespołów maszyn z wykorzystaniem inżynierskich procedur obliczeniowych (s. 212-224)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20