Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Quality Management to continuous improvements in process of Ready Mix Concrete production

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 518

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
 • Process
 • Product
 • Quality Management
 • Quality control
 • functional Manager
 • Flowchart
 • Ishikawa diagram
 • Check-sheet
 • FMEA Analysis
 • 5 Whys Analysis
 • Solution effect analysis
 • QualityAssurance
 • Manufacturing Defec
Strony (od-do)

022019-1 - 022019-15

DOI

10.1088/1757-899X/518/2/022019

URL

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/518/2/022019/pdf

Uwagi

Article 022019

Zaprezentowany na

2nd International Conference on Sustainable Engineering Techniques (ICSET 2019), 6-7.03.2019, Baghdad, Iraq

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5