Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of implementation conditions under difficult geotechnicalconditions using the SWOT analysis

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 362

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

15.11.2019

Strony (od-do)

012030-1 - 012030-9

DOI

10.1088/1755-1315/362/1/012030

URL

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/362/1/012030/pdf

Uwagi

Article: 012030

Zaprezentowany na

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2019), 9-13.09.2019, Prague, Czech Republic

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5