Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Eksperyment doświadczalny w badaniach infiltracji jako procesu uzdatniania wody

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

161 - 171

Książka

Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6

Punktacja MNiSW / rozdział

20