Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza porównawcza właściwości reologicznych kompozytów polietylenu z węglanem wapnia wyznaczonych podczas przepływu przez dyszę płaską oraz cylindryczną o takiej samej wartości promienia hydraulicznego - pomiary typu in-line

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Wariant tytułu

EN Analysis of rheological properties of polyethylene composites with calcium carbonate determined during flow through a flat and a cylindrical die with the same hydraulic radius value - in-line measurements

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przetwórstwo Tworzyw

Rocznik: 2018 | Numer: nr 6(186)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • polietylen
 • węglan wapnia
 • reologia in-line
 • promień hydrauliczny
 • MVR
 • wykładnik płynięcia
 • krzywa lepkości
EN
 • polyethylene
 • calcium carbonate
 • in-line rheology
 • MVR
 • hydraulic radius
 • power low index
 • viscosity curve
Strony (od-do)

11 - 21

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]