Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Właściwości wytrzymałościowe mieszanin polipropylenu z polistyrenem niskiej i wysokiej udarności poddanych recyklingowi materiałowemu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Wariant tytułu

EN The mechanical properties of polypropylene/ polystyrene (general-purpose and high impact) blends from mechanical recycling

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Rocznik: 2014 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

376 - 377

URL

http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2014/2014-6/InzApChem_2014_6_376-377.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7