Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The optical aspect of errors in measurements of surface asperities using the optical profilometry method

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Frontiers of Mechanical Engineering

Rocznik: 2020 | Tom: vol. in press

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • surface topography
  • optical profilometer
  • focus variation
  • polarizer
  • optical error
Data udostępnienia online

31.03.2020

DOI

10.3389/fmech.2020.00012

URL

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmech.2020.00012/full

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]

Impact Factor

2,448 [Lista 2019]