Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wybór miejsc pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Selection of metering points in a distribution system for power quality parameters measurement

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2020 | Tom: R. 96 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • jakość energii elektrycznej
  • pomiar parametrów jakości energii elektrycznej
  • minimalizacja liczby mierników
Strony (od-do)

13 - 16

DOI

10.15199/48.2020.03.04

URL

http://pe.org.pl/abstract_pl.php?nid=12061

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20 [Lista 2019]