Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Simple assembly line balancing problem type 2 by variable neighborhood strategy adaptive search: a case study garment industry

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 6 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • variable neighborhood strategy adaptive search
  • simple assembly line balancing problem type 2
  • cycle time
Data udostępnienia online

18.03.2020

Strony (od-do)

21-1 - 21-22

DOI

10.3390/joitmc6010021

Uwagi

Article number: 21

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5