Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Monika Kosacka-Olejnik

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

monika.kosacka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 14

ORCID

0000-0001-6950-2728

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Artykuły (37)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (1)

Rozprawa doktorska