Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Job crafting among Polish and foreign akademic teachers

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

PL Modelowanie pracy wśród polskich i zagranicznych nauczycieli akademickich

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Edukacja ustawiczna dorosłych

Rocznik: 2019 | Numer: nr 1(104)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • job crafting
  • Polish
  • foreign academic teachers
PL
  • modelowanie pracy
  • polscy i zagraniczni nauczyciele akademiccy
Strony (od-do)

90 - 104

URL

http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2019/edu_1_2019.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0