Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Agnieszka Krugiełka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

agnieszka.krugielka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 01

ORCID

0000-0001-7077-9556

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (28)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (1)

Rozprawa habilitacyjna

Legenda:  Punktacja MNiSW