Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Uwarunkowania transformacji wiedzy : raport z badań ankietowych dotyczących metod i mediów komunikacyjnych w przekazie wiedzy

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Sekcja Techniczno-Ekonomiczna Wydziału Inżynierii Zarządzania, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2011

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

29 - 51

Book

Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę. T. 1. Badania wspierające

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.