Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wyniki badania metodą Delphi

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Sekcja Techniczno-Ekonomiczna Wydziału Inżynierii Zarządzania, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2011

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

33 - 135

Book

Raport z badań metodą Delphi do projektu FORESIGHT "Sieci Gospodarcze Wielkopolski" - scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.