Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Estimating probability of faults occurring in trucks

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Journal of Civil Engineering and Transport

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 2 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • fault
  • truck
  • technical inspection
  • RVIS
Strony (od-do)

47 - 54

DOI

10.24136/tren.2020.004

URL

https://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=6024

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5