Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Thermal Sources of Errors in Surface Texture Imaging

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: iss. 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • contact profilometry
  • surface topography
  • thermal disturbance
  • thermal expansion
  • thermal chamber
Data udostępnienia online

19.05.2020

Strony (od-do)

2337-1 - 2337-18

DOI

10.3390/ma13102337

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/13/10/2337

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

3,057 [Lista 2019]