Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Relacje. Dzieło plastyczne w architekturze

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.1] Architektura i urbanistyka

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski | polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2020

Liczba stron

136

ISBN

978-83-7775-578-5

Katalog

xx004903058

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80