Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. sztuk plast. Andrzej Łubowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego

E-mail

andrzej.lubowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 14

ORCID

0000-0002-5034-857X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 75%
8.3 Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: 25%

Artykuły (1)

Rozdziały (4)

Raporty (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (12)

Recenzje prac dyplomowych (15)