Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Advances in hard-to-cut materials: Manufacturing, Properties, Process Mechanics and Evaluation of Surface Integrity

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Wydawca

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

Data opublikowania

2020

Liczba stron

212

ISBN

978-3-03928-354-5

eISBN

978-3-03928-355-2

DOI

10.3390/books978-3-03928-355-2

URL

https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/2088

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5