Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Advances in Hard–to–Cut Materials: Manufacturing, Properties, Process Mechanics and Evaluation of Surface Integrity

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: iss. 3

Typ artykułu

artykuł wstępny

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • hard–to–cut materials
  • machining
  • additive manufacturing
  • mechanics
  • surface integrity
Strony (od-do)

612-1 - 612-5

DOI

10.3390/ma13030612

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/13/3/612

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania