Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Evaluation of turning with different cooling-lubricating techniques in terms of surface integrity and tribologic properties

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Tribology International

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 148

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • lubricants
  • additives EP/AW
  • surface wear
  • tribofilm
Strony (od-do)

106334-1 - 106334-14

DOI

10.1016/j.triboint.2020.106334

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X20301754?via%3Dihub

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

czasopismo hybrydowe

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

200

Impact Factor

4,271 [Lista 2019]