Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Nosocomial infections as one of the most important problems of the healthcare system

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Rocznik: 2020 | Tom: vol. in press

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • healthcare-associated infections (HAI)
  • hospital infection control
  • costs of nosocomial infections
Data udostępnienia online

05.06.2020

DOI

10.26444/aaem/122629

URL

http://www.aaem.pl/Nosocomial-infections-as-one-of-the-most-important-problems-of-healthcare-system,122629,0,2.html

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]

Impact Factor

0,982 [Lista 2019]