Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

The FEM Model of the Pump Made of Dielectric Electroactive Polymer Membrane

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Applied Sciences

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 10 | Numer: no. 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • DEAP
  • FEM
  • dielectric electroactive polymers
  • finite element method
Data udostępnienia online

27.03.2020

Strony (od-do)

2283-1 - 2283-11

DOI

10.3390/app10072283

URL

https://www.mdpi.com/2076-3417/10/7/2283/pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70,0

Impact Factor

2,679