Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jakub Kołota

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

jakub.kolota@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 51

ORCID

0000-0002-2177-1555

ResearcherID

M-1730-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (17)

Rozdziały (5)

Raporty (7)

Rozprawa doktorska