Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jakub Kołota

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

jakub.kolota@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 51

ResearcherID

M-1730-2014

ORCID

0000-0002-2177-1555

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS