Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ti-Based Biomaterials: Synthesis, Properties and Applications

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Miejsce

Basel, Switzerland

Wydawca

MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute

Data opublikowania

2020

Liczba stron

268

ISBN

978-3-03928-987-5

eISBN

978-3-03928-988-2

URL

http://mdpi.com/books/pdfview/book/2399

Uwagi

This is a reprint of articles from the Special Issue published online in the open access journalMaterials (ISSN 1996-1944) (available at: https://www.mdpi.com/journal/materials/specialissues/TiBasedBiomaterials).

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5