Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

On-Line Partial Discharge Monitoring System for Power Transformers Based on the Simultaneous Detection of High Frequency, Ultra-High Frequency, and Acoustic Emission Signals

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 13

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • power transformer
  • partial discharge (PD)
  • on-line PD monitoring system
  • active dielectric window
  • acoustic emission
  • UHF antenna
  • PIFA
  • HFCT sensor
Strony (od-do)

3271-1 - 3271-37

DOI

10.3390/en13123271

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/12/3271

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]