Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Effect of Manufacturing Errors on the Operation of the Eccentric Rolling Transmission

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Advances in Science and Technology Research Journal

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • eccentric rolling transmission
  • cam wheel machining. 3-axis gear milling
  • gear accuracy
  • gear geometrical errors
DOI

10.12913/22998624/122604

URL

http://www.astrj.com/Effect-of-Manufacturing-Errors-on-the-Operation-of-the-Eccentric-Rolling-Transmission,122604,0,2.html

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]