Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Wojciech Ptaszyński

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

wojciech.ptaszynski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 43

PBN ID

1480770

ResearcherID

H-7902-2014