Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza porównawcza narzędzi informatycznych wspomagających wdrażanie ekoinnowacji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

35 - 44

Książka

Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji : aktualności badawcze 2

Punktacja MNiSW / rozdział

20