Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji : aktualności badawcze 2

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Wydawca

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Wydawca z listy MNiSW

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Data opublikowania

2020

Liczba stron

1336

ISBN

978-83-208-2400-1

Rozdziały
Analiza porównawcza narzędzi informatycznych wspomagających wdrażanie ekoinnowacji (s. 35-44)
Wpływ systemu informatycznego na zarządzanie magazynem (s. 877-885)