Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Participation of hospital staff in functional reorganisation of a hospital to improve patients' comfort. Identification of critical areas in medical treatment space

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

PL Uczestnictwo personelu w funkcjonalnej reorganizacji szpitala a komfort pacjentów. Identyfikacja obszarów krytycznych w przestrzeni szpitalnej

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Pages (from - to)

23 - 39

Book

Zagadnienia badawcze, projektowe i edukacyjne w architekturze. T. 1, Architektura i zdrowie jako źródło inspiracji dla badań naukowych nad jakością środowiska zbudowanego

License type

CC BY (attribution alone)

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.