Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Badania marketingowe : pojęcia, metody, narzędzia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2020

Liczba stron

265

ISBN

978-83-7775-586-0

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100