Processing may take a few seconds...

Book


Title

Model zarządzania siecią edukacyjną. Przykład inicjatywy

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Radom, Polska

Publisher name

Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium"

Publisher name from the MNiSW list

Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium

Date of publication

2020

Number of pages

196

ISBN

978-83-66550-26-1

eISBN

978-83-66550-05-6

URL

http://inw-spatium.pl/wp-content/uploads/2020/07/Model-zarzadzania-SE.pdf

Chapters
Sieci i fazy ich rozwoju (p. 11-28)
Proces projektowania Sieci Edukacyjnej (p. 29-36)
Charakterystyka mechanizmu koordynującego Siecią Edukacyjną (p. 37-49)
Definiowanie interesariuszy Sieci Edukacyjnej (p. 53-68)
Współzależności w procesie komunikacji między wybranymi interesariuszami SE (p. 69-88)
Przesłanki strategii komunikacyjnej uwzględniającej oczekiwania, potrzeby i umiejętności komunikacyjne interesariuszy – uczestników SE (p. 104-115)
Modalności, kanały i narzędzia komunikacji umożliwiające realizację wspólnych działań przez interesariuszy włączonych do Sieci Edukacyjnej (p. 118-133)
Narzędzia stosowane w procesie komunikowania się z podmiotami zewnętrznymi i ich wpływ na wizerunek szkoły (p. 133-146)
Podejście zasobowe w projektowaniu, utrzymaniu i koordynowaniu SE współpracy (p. 167-176)
Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.