Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Modalności, kanały i narzędzia komunikacji umożliwiające realizację wspólnych działań przez interesariuszy włączonych do Sieci Edukacyjnej

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

118 - 133

URL

http://inw-spatium.pl/wp-content/uploads/2020/07/OE-Model-Zarz%C4%85dzania.pdf

Book

Model zarządzania siecią edukacyjną. Przykład inicjatywy

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.