Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Investigation of an Innovative Rotor Modification for a Small-Scale Horizontal Axis Wind Turbine

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • horizontal axis wind turbine
  • CFD simulation
  • rotor reshape
  • renewable energy
Data udostępnienia online

22.05.2020

Strony (od-do)

2649-1 - 2649-18

DOI

10.3390/en13102649

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/10/2649

Uwagi

Article Number: 2649

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]