Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Instruments for shaping the quality of production processes in the conditions of coopetition of enterprises

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

PL Instrumenty kształtowania jakości procesów produkcyjnych w warunkach kooperencji przedsiębiorstw

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • quality instruments
  • quality shaping
  • model of tools
  • production processes
  • coopetition
Strony (od-do)

235 - 244

DOI

10.1007/978-3-030-51981-0_30

URL

https://doi.org/10.1007/978-3-030-51981-0_30

Książka

Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control : Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conferences on Human Aspects of Advanced Manufacturing, Advanced Production Management and Process Control, and Additive Manufacturing, Modeling Systems and 3D Prototyping, July 16–20, 2020, USA

Zaprezentowany na

AHFE 2020 Virtual Conferences on Human Aspects of Advanced Manufacturing, Advanced Production Management and Process Control, and Additive Manufacturing, Modeling Systems and 3D Prototyping,, 16-20.07.2020, , United States

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0