Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Teoretyczna analiza spękań wielowymiarowych próbek nawierzchni asfaltowej, poddanych obciążeniom wielokrotnie powtarzalnym w warunkach ustalonych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2005

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

143 - 156

Book

III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, Poznań, 8-9 września 2005 r.

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.