Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2020)

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2020

eISBN

978-1-7281-7395-5

eISSN

2577-087X

DOI

10.1109/ICRA40945.2020

URL

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9187508/proceeding

Rozdziały
Keyframe-based Dense Mapping with the Graph of View-Dependent Local Maps (s. 10744-10750)
Konferencja

IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2020), 31.05.2020 - 31.08.2020, Paris, France