Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Attitudes of Polish entrepreneurs towards knowledge workers aged 65 plus in the context of their good employment practices

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

PL Postawy polskich przedsiębiorców wobec pracowników wiedzy w wieku 65 plus w kontekście ich dobrych praktyk zatrudnienia

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Journal of Cleaner Production

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 280

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • workers in age 65 plus
  • knowledge workers
  • good practices
  • biplots
  • multi-criteria statistical analysis
Data udostępnienia online

25.09.2020

Strony (od-do)

124366-1 - 124366-17

DOI

10.1016/j.jclepro.2020.124366

URL

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124366

Uwagi

Article number: 124366

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja autorska

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

1 miesiąc po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

140,0

Impact Factor

9,297 [Lista 2020]