Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Steroidal Molecular Rotors with 1,4-Diethynylphenylene Rotators: Experimental and Theoretical Investigations Toward Seeking Efficient Properties

Autorzy

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Journal of Physical Chemistry B

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 124

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

9625 - 9635

DOI

10.1021/acs.jpcb.0c06464

URL

https://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c06464

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

czasopismo hybrydowe

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

2,857 [Lista 2019]