Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Systemowe zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium

Data opublikowania

2020

Liczba stron

153

ISBN

978-83-66550-45-2

eISBN

978-83-66550-46-9

URL

https://inw-spatium.pl/2020/10/26/systemowe-zapewnienie-bezpieczenstwa-eksploatacji-aparatow-rentgenowskich/

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0