Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

The analysis of the economic efficiency of gearwheels nitriding

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Title variant

PL Analiza efektywności ekonomicznej azotowania kół zębatych

Year of publication

2016

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2016 | Journal volume: vol. 68 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
 • nitriding
 • gearwheels
 • consumption of ammonia
 • electricity consumption
 • fan rotations
 • nitriding potential
PL
 • azotowanie
 • koła zębate
 • zużycie amoniaku
 • zużycie energii elektrycznej
 • obroty wentylatora
 • potencjał azotowy
Abstract

EN The aim of this article is to analyze the influence of the more important factors determining the use of electrical energy and ammonia in the process of gearwheels nitriding used in truck engines. The following analysis is based on experimental research as well as the currently existing literature data. While performing the processes, the amount (the weight) of gearwheels, the setting of the furnace in a retort as well as the number of fan rotations were changed. The processes were carried out in a vertical furnace in the Institute of Machines and Motor Vehicles at Poznan University of Technology. The results show that the electrical energy usage increases with the rise in the number of gearwheels used in the heating of the batch (and the furnace). In the nitriding process (after the heating) the consumption takes the fixed value. The results also indicate that the increase in the number of gearwheels influences the ammonia usage in the process of heating as well as annealing (during nitriding). Little influence of the gearwheels orientation on the use of two analyzed factors as well as the influence of the number of fan rotations on the ammonia usage have been indicated. The increase in the number of fan rotations significantly lowers the usage of the gas.

PL W pracy analizowano wyniki badań eksperymentalnych oraz dostępnych danych literaturowych wpływ ważniejszych czynników determinujących zużycie energii elektrycznej i amoniaku podczas azotowania kół zębatych do silników samochodów ciężarowych, a w rezultacie koszty procesu. Podczas prowadzenia procesów zmieniano ilość (ciężar) kół, ustawienie w retorcie pieca i ilość obrotów wentylatora. Procesy prowadzono w piecu poziomym, znajdującym się Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Wykazano m.in. że zużycie energii elektrycznej wzrasta ze wzrostem ilości kół w retorcie pieca. Podczas wygrzewania zużycie to przyjmuje wartość stałą. Wykazano również, że wzrost ilości kół wpływa na zużycie amoniaku zarówno podczas nagrzewania jak i wygrzewania (podczas azotowania). Stwierdzono niewielki wpływ ustawienia kół na zużycie obu analizowanych czynników, oraz wpływ ilości obrotów wentylatora na zużycie amoniaku. Wzrost obrotów wentylatora wyraźnie zmniejsza zużycie tego gazu.

Pages (from - to)

65 - 72

DOI

10.21008/j.2449-920X.2016.68.1.04

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

6

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.