Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Longitudinal dynamics of the rail vehicles

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Dynamika wzdłużna pojazdów szynowych

Year of publication

2017

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2017 | Journal volume: vol. 69 | Journal number: no. 4

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • rail vehicle
  • longitudinal dynamics
PL
  • pojazdy szynowe
  • dynamika wzdłużna
Abstract

EN The longitudinal rail vehicle dynamics dealing with the movement disturbance along the railway track are part of the overall vehicle dymamics. Most of the longitudinal dynamics considerations relate to more than one vehicle up to the whole train. The aim of the article are chosen problems of the longitudinal rail vehicles dynamic issues and then more exactly of the train braking. Inextricably linked is the consideration of the inter car push-pull devices necessary to cushion shocks of the longitudinal forces during the shunting operations of the freight wagons.

PL Dynamika wzdłużna pojazdów szynowych zajmująca się zakłóceniami ruchu wzdłuż toru kolejowego jest częścią dynamiki pojazdów. Większość rozważań w ramach dynamiki wzdłużnej odnosi się do więcej niż jednego pojazdu – aż do całego pociągu. Celem tego artykułu jest krótki przegląd zagadnień dynamiki wzdłużnej i bardziej dokładny hamowania pociągu. Wiąże się z tym nierozerwalnie omówienie międzywagonowych urządzeń amortyzujących, koniecznych do zmniejszenia sił zderznych podczas sprzęgania wagonów towarowych.

Pages (from - to)

47 - 61

DOI

10.21008/j.2449-920X.2017.69.4.04

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

6.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.