Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Przyczółki mostowe wspomagane konstrukcjami z gruntu zbrojonego

Authors

Title variant

EN Bridgeheads supported with reinforced soil

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • przyczółki
  • konstrukcja odciążająca z gruntu zbrojonego
  • geosyntetyki
  • trwałość
Abstract

PL W referacie przedstawiono syntezę prac związanych z oceną projektów przyczółków wykorzystujących odciążenie w postaci konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami, realizowanych na drogach ekspresowych S3 i S7. W ramach przeprowadzonych audytów dokonano oceny zastosowanych rozwiązań szczegółowych i materiałów jak również obliczeń zamieszczonych w projektach. Zwrócono szczególną uwagę na przestrzenną pracę bloków z gruntu zbrojonego pod obciążeniem ruchomym oraz na wpływ płyty przejściowej. Pracę zakończono zestawieniem wniosków szczegółowych podsumowujących przeprowadzone analizy.

EN The paper presents the synthesis of works related to the evaluation of projects of bridgehead structures supported with soil reinforced with geosynthetics, which were realized on expressways S3 and S7. During the audits, the documented technical requirements and materials as well as calculations included in the projects were reviewed. Attention was drawn to the spatial work of reinforced blocks under load and the influence of the transition plate. The study concluded with a summary of conclusions summarizing the analyzes carried out.

Pages (from - to)

59 - 74

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.04

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.