Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych na sztywność przęseł prefabrykowanych

Authors

Title variant

EN Effect of structural solutions on stiffness of precast concrete bridge superstructure

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • belki prefabrykowane
  • sztywność przęseł
  • modelowanie mostów
  • rozdział poprzeczny obciążenia
Abstract

PL Początki krajowej prefabrykacji w mostownictwie sięgają lat 50-tych XX wieku. Okres intensywnej budowy przęseł prefabrykowanych przypada na lata 70-te i 80-te XX w. Część z nich nie przetrwała próby czasu. Niektóre rozwiązania udoskonalono i są stosowane do dziś, a w ostatnich 15-tu latach opracowano nowe systemy prefabrykacji. W niektórych współczesnych rozwiązaniach wyeliminowano najsłabsze ogniwa przęseł prefabrykowanych wznoszonych w II połowie XX w. W ustrojach z belek prefabrykowanych istotny jest sposób wykonstruowania przęsła zapewniający jego sztywność poprzeczną. Dąży się do uzyskania jak najbardziej równomiernego rozdziału obciążenia na belki główne. Sztywność poprzeczna zależy nie tylko od geometrii przęsła i przyjętych cech wytrzymałościowych materiałów i czasami wynika z konkretnych rozwiązań szczegółów konstrukcyjnych. W pracy przeanalizowano wpływ wybranych rozwiązań konstrukcyjnych i geometrycznych wiaduktów drogowych z belek prefabrykowanych pod kątem rozdziału obciążenia na dźwigary główne. Omówiono konsekwencje ich zastosowania w aspekcie projektowania i trwałości ustrojów.

EN Structural solutions of precast concrete bridge superstructures are of prime meaning for their high transversal stiffness required for such type of structures. The proper structural solutions should allow as possible for uniform distribution of the loads on the main girders. The paper includes analysis of the influence of some chosen structural and geometrical solutions of the concrete bridge superstructure with precast girders on transversal load distribution. The above solutions are discussed taking into account design and durability aspects.

Pages (from - to)

257 - 272

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.18

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.