Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Badania gatunku stali konstrukcyjnej przęseł starego mostu

Authors

Title variant

EN Determination of structural steel grade of an old bridge

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • przebudowa pomostu
  • wzmocnienia przęseł
  • badania stali
Abstract

PL Na konstrukcję nośną pięcioprzęsłowego mostu drogowego nad rzeką Miedzianką i torami kolejowymi w km 1+736 drogi wojewódzkiej nr 354 przeznaczono m.in. cztery przęsła, wchodzące wcześniej w skład 16-przęsłowej przeprawy przez Odrę w ciągu drugorzędnej linii kolejowej Wriezen- Zäckerick-Alt Rüdnitz z 1892 roku, po której odbywał się również ruch drogowy i pieszych. Piąte przęsło tego mostu wykonano z prefabrykatów typu Kujan. Obecnie most ten poddany został przebudowie (wymiana żelbetowej płyty pomostu) i wzmocnieniu (przez sprężenie zewnętrzne dolnych pasów kratowych dźwigarów głównych oraz dodanie górnego trzeciego pasa), na potrzeby czego zostały wykonane stosowne wzmocnienia jego przęseł i podpór do klasy B, po wcześniejszych obliczeniach i ustaleniach gatunku i wytrzymałości obliczeniowej stali.

EN The structure of the five-span road bridge over Miedzianka river and railroad tracks in kilometer 1+736 of voivodeship road 354 includes among others four spans from 16- span bridge built in 1892 for secondary railway Wriezen- Zäckerick-Alt Rüdnitz. Fifth span of the road bridge was built with prestressed Kujan beams. Nowadays the bridge was reconstructed (replacement of the concrete deck) and reinforced (external prestressing of bottom chords of the truss girders and application of a third chord), implementing appropriate strengthening of its spans and piers up to B load class, after foregoing calculation and determination of steel grade and strength.

Pages (from - to)

273 - 280

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.19

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.