Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Przebudowa kratownicowego mostu drogowego na rzece Bystrzyca Dusznicka w Kłodzku

Authors

Title variant

EN Reconstruction of a truss road bridge above the Bystrzyca Dusznicka River in Kłodzko

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • most drogowy kratowy
  • remont
  • przebudowa
  • badania stali
Abstract

PL W pracy opisano sposób i realizację remontu i przebudowy pomostu w drogowym, kratownicowym moście przez rzekę Bystrzycę Dusznicką w Kłodzku. Celem opracowania jest zwymiarowanie i sprawdzenie podstawowych elementów konstrukcyjnych ustroju nośnego i pomostu przęsła mostu oraz ich połączeń na obciążenia klasy C wg PN- 85/S-10030. Zakres przebudowy ustroju nośnego obejmował: demontaż nawierzchni jezdni i chodników oraz ich podbudowy z kształtowników Zoresa, wykonanie nowej żelbetowej płyty pomostowej, opartej na układzie rusztowym z poprzecznic i podłużnic, wykonanie płyt przejściowych oraz napraw uszkodzonych elementów ustroju nośnego i podpór, oczyszczenie konstrukcji stalowej i przyczółków metodami strumieniowościernymi, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przęsła i łożysk, zamontowanie nowego wyposażenia obiektu. Na czas przebudowy mostu w jego pobliżu od strony wody górnej wybudowano kładkę tymczasową dla pieszych i obsługi budowy.

EN The paper describes a method and implementation of renovation and reconstruction of a truss road bridge above the Bystrzyca Dusznicka River in Kłodzko. The aim of the study was to check the main structural elements of the superstructure and their connections to load class C according to PN-85/S-10030. The scope of the reconstruction of superstructure included: removal of road surface and pavements and their Zoressections- substructure; construction of a new reinforced concrete slab, supported on grate with crossbeams and stringers; repairs of damaged parts of the supporting structure and supports; cleaning the steel structure and abutments with blast abrasive method; anticorrosion protection of steel elements and bearings; installation of a new secondary elements (guardrails, curbs, etc.).

Pages (from - to)

281 - 290

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.20

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.