Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Wzmocnienie przęseł kratowych oraz podpór mostu drogowego w Bogatyni

Authors

Title variant

EN Strengthening of truss spans and supports of a road bridge in Bogatynia

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • drogowy most kratowy
  • dźwigary prefabrykowane
  • wzmocnienie kratownic
  • przebudowa pomostu
  • sprężenie zewnętrzne
  • badanie stali
Abstract

PL W artykule opisano stan techniczny, sposób naprawy i wzmocnienia czterech przęseł kratowych i przebudowy jednego przęsła żelbetowego w drogowym moście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 354 w Bogatyni. Przed przebudową obiekt posiadał ograniczoną nośność do klasy D (20 ton). Po przebudowie jego nośność wynosić będzie 40 ton, tj. odpowiadać będzie klasie B według PN-85/S-10030. Zakres obecnej przebudowy w czterech przęsłach kratowych obejmował wymianę żelbetowej płytowej podbudowy nawierzchni jezdni na moście na nową, grubszą żelbetową płytę pomostową, wzmocnienie kratowych dźwigarów głównych z zastosowaniem tzw. trzeciego pasa górnego, wzmocnienie oraz naprawę i uzupełnienie ubytków przekrojów stalowych w prętach kratowych dźwigarów głównych i w elementach pomostu, zewnętrzne sprężenie podłużne dolnych pasów dźwigarów kratowych, wzmocnienie posadowienia podpór pośrednich i skrajnych oraz odnowę powłok malarskich na przęsłach i łożyskach. Jedno przęsło żelbetowe zostało przebudowane z zastosowaniem nowych dźwigarów prefabrykowanych typu Kujan. Przedmiotowy obiekt powstał w 1959 roku, a wiosną obecnego roku ukończono zasadnicze prace związane ze wzmocnieniem jego konstrukcji nośnej i podpór.

EN The article describes technical condition, method of repair and strengthening of four truss spans and refurbishment of one concrete span in a road bridge located in a voivodeship road 354 in Bogatynia. Before the reconstruction the bridge had limited load capacity (D-class – 20 tons). After the reconstruction the load capacity of the bridge will be 40 tons (B-class according to Polish Norm PN-85/S-10030). The reconstruction of four truss spans included replacement of reinforced-concrete superstructure of the road surface to a reinforced concrete deck, strengthening of main truss girders using third top chord, repair of steel bracings, floor beams and stringers, external prestressing of bottom chords of truss girders, strengthening of piers and abutments and renovation of coatings on spans and bearings. The concrete span was rebuilt with new prestressed Kujan beams. The bridge was erected in 1959 and this spring the reconstruction and strengthening of its structure was finished.

Pages (from - to)

291 - 300

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.21

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.